Poradnik

Stając, często w sposób nagły i niespodziewany, w obliczu czyjejś śmierci – koniecznym staje się zmierzenie z wieloma procedurami urzędowymi. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik najważniejszych kroków oraz procedur, o których dopełnienie należy zadbać w tych trudnych chwilach.

Śmierć w domu:

W przypadku, kiedy śmierć nastąpiła w domu, koniecznym jest powiadomienie lekarza rodzinnego (GP – General Practitioner). Jego zadaniem jest stwierdzenie zgonu oraz wystawienie Medical Certificate of Death (medycznego certyfikatu zgonu). Jeśli śmierć nastąpiła poza godzinami pracy lekarza rodzinnego – do stwierdzenia zgonu przyjedzie lekarz dyżurny. Certyfikat MCofD zostanie sporządzony później. Po potwierdzeniu faktu śmierci można zawiadomić firmę pogrzebową, która przewiezie ciało zmarłego do chłodni.

W przypadku nagłego zgonu – należy powiadomić pogotowie ratunkowe. W razie problemu ze stwierdzeniem przyczyny zgonu – ciało zmarłego przewozi się do publicznego prosektorium, w celu stwierdzenia przyczyny śmierci przez Coronera.

Śmierć w szpitalu lub innym zakładzie opiekuńczo-leczniczym:

Zmarły pozostaje w szpitalnej chłodni do momentu uzyskania potrzebnych dokumentów – w tym Medycznego Certyfikatu Zgonu (Medical Certificate of Death), który wystawia lekarz prowadzący. W przypadku wyboru pochówku z kremacją pobyt w szpitalnym prosektorium może potrwać dłużej, gdyż potrzebny jest czas na przygotowanie dodatkowych certyfikatów lekarskich oraz pozwoleń.

Dalsze procedury:

Medyczny Certyfikat Zgonu należy przedłożyć – w czasie nie dłuższym niż 5 dni od daty śmierci – w Urzędzie Rejestracji Urodzeń i Zgonów (Register Office of Births and Deaths). Ważnym jest, aby był to urząd właściwy dla dzielnicy miejsca zgonu. Do zgłoszenia zgonu uprawnieni są krewni zmarłego (możliwie obecni przy jego śmierci lub/i w czasie choroby) lub osoby niespokrewnione, które mieszkały ze zmarłym i były obecne w chwili śmierci. Wraz z certyfikatem zgonu należy przedłożyć liczne inne dokumenty potwierdzające tożsamość zmarłego oraz jego uprawnienia do świadczeń.

Nie można zapomnieć także o powiadomieniu o fakcie śmierci różnych instytucji, z którymi Zmarły mógł mieć podpisane umowy lub gdzie mógł mieć zaciągnięte zobowiązania (np. banki i inne instytucje finansowe, firmę w której był zatrudniony, a także firmy ubezpieczeniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe).

Oferujemy Państwu pomoc prawnika, który na Państwa zlecenie załatwi wszystkie sprawy prawne, sądowe i odszkodowawcze.

zakład pogrzebowy w Anglii